SEGÉDLETEK TÖRTÉNELMET TANULÓKNAK

Weboldalunk ezen részén a történelmet aktívan tanuló, valamint az ezen tudományág iránt érdeklõdõ látogatóink számára kívánunk némi segítséget nyújtani. Igyekszünk a magyar, illetve egyetemes történelem egyes idõszakairól alkotott képet ezáltal is teljesebbé tenni. Az egyes témakörök korszakonként, idõrendi sorrendben kerültek rendezésre. Adatbázisunkat folyamatosan bõvítjük.

(A dokumentumok pdf formátumban tölthetõk le az oldalról. Olvasásához Adobe Acrobat Readerre van szükség.)

MAGYAR TÖRTÉNELEM

Nevek, évszámok
Magyarország uralkodói
Erdély uralkodói, kormányzói 1541-1711
Magyarország miniszterelnökei
Magyarország államfõi
Magyar vonatkozású Nobel-díjak
 
Korai magyar történelem
Honfoglalás-elméletek
A kalandozások kora
 
Árpád-kor
Géza és Szent István
Szent László és Könyves Kálmán
III. Béla és II. András
IV. Béla
IV. László és III. András
 
Anjou-kor
Károly Róbert
I. Lajos
Mária királynõ
 
A Hunyadiak kora
Hunyadi János
Hunyadi László
Hunyadi Mátyás
Hunyadi Corvin János
 
Magyarország a XVI - XVIII. században
A mohácsi csata elõzményei
A reformáció és ellenreformáció Mo.-n
Az ország részekre szakadása
A tizenötéves háború
A Bocskai-szabadságharc
Zrínyi Miklós a hadvezér
A török kiûzése és a Habsburg berendezkedés
A Rákóczi-szabadságharc
Mária Terézia uralkodása
II. József uralkodása
Magyarország demográfiai helyzetének alakulása 1526-1790
 
Magyarország a XIX. században
A Habsburg Birodalom és Magyarország a XIX. század elején
Kronológia 1790-1848
Ki kicsoda 1790-1848EGYETEMES TÖRTÉNELEM

Ideológiák, eszmék
Modern eszmeáramlatok
 
Nevek, évszámok
Római pápák
 
Ókori keleti államok
Asszíria és Babilónia
A Hettita Birodalom
 
Az ókori görög államok és a Római Birodalom története
A krétai civilizáció
A mykénéi civilizáció, görög bevándorlás
Athén
Spárta
Az ókori görög tudomány
A Római Birodalom rövid törtenete Kr.e. 753. - Kr.e. 476.
 
Középkor
Az iszlám és az arabok
A keresztes hadjáratok
Lengyelország a középkorban
Csehország a középkorban
Déli és keleti szomszédaink a középkorban
Felkelések és városi mozgalmak a XIV. században
A százéves háború
A huszita háború
A rózsák háborúja
A feudalizmus válságának jelei Nyugat-Európában
 
Újkor
Az angol polgári forradalom
Franciaország XIV. Lajos korában
Poroszország II. Frigyes korában