Egyesületünk az 1841-ben alakult tudományos társaságnak, a TIT-nek tagszervezete, 1953 és 1990 között TIT Pest Megyei Szervezet néven mûködött. A szervezet 1990-tõl, mint TIT Pest Megyei Egyesülete, 1999-tól napjainkig, mint TIT Teleki László Ismeretterjesztõ Egyesület mûködik.

Az Egyesületbe való belépésre folyamatosan lehetõséget biztosítunk mindazok számára, akik valamilyen formában részt kívánnak venni a tudományos ismeretterjesztõ munkában.

_______________________________________________________

KÖNYVKIADÁS

A TIT Teleki László Ismeretterjesztõ Egyesület Kiadványai:

Szabó Viktor:
A kommunizmus bűvöletében - A Magyarországi Tanácsköztársaság propagandája (Budapest, 2019.)
megnyitás

Bodnár Gábor - Somogyi Péter - Szabó Viktor:
Kultusz és emlékezet (tanulmányok) (Budapest, 2018.) megnyitás

Szabó Alfréd:
Arcok, képek Ceglédrõl (Cegléd, 2014.)megnyitás

Böõr László:
A TIT fél évszázada Pest megyében (Budapest, 2003.)

Losonci Miklós:
Teleki László sorsa és küldetése
(Budapest, 2001.)

Szabó Imre (szerk.):
Pest megye a millennium évében
(Budapest, 2000.)

Szabó Imre (szerk.):
A tanítók összeírása 1770/71-ben Pest-Pilis-Solt vármegyében
(Budapest, 1998.)

Böõr László:
Adatok az ’56-os forradalom Pest megyei történetéhez (Budapest, 1997.)

Surányi Dezsõ:
Éden a Duna-Tiszaközi Pest megyében
(Budapest, 1992.)


------------------

KITÜNTETÉSEK

Egyesületünk Választmányának javaslatára a Küldöttgyûlés 2000-ben határozatot hozott

"Teleki László Emlékérem" egyesületi kitüntetés adományozására.

- 2001-ben dr. Vigh Károly,
- 2002-ben Mészáros István és dr.Szabó Imre,
- 2003-ban Földes István és Lázár Tibor,
- 2004-bén Piróth Eszter és Ihászi József,
- 2005-ben dr. Böõr László és dr. Surányi Dezsõ
- 2006-ban Réthey Prikkel Lajos
- 2007-ben Bihari József
- 2008-ban Dr. Szabó Alfréd és Dr. Szabó Attila
- 2009-ben Nagy István
- 2010-ben Ságvári Pál és Naményi Béla
- 2011-ben Madarászi László
- 2012-ben Fodorné Mészáros Piroska
- 2013-ban Szabó Rezsõné
- 2015-ben dr. Gulyás Sándor

részesült kitüntetésben. (Az emlékérem Pál Mihály gyömrõi szobrászmûvész alkotása.)